Odkazy:Copyright (c)
2005 - 2011
Lukáš Pěnkava

Pomůcky pro badatele...

V této sekci naleznete několik informací, které jsem využil při svém pátrání po předcích.

Jde o slovníček pojmů, kde naleznete veškerá slova, se kterými jsem se setkal při pátrání v matrikách.

Pokud budete pátrat v matrikách, jistě narazíte na písmo (především ve starších záznamech), které nebude mít s dnešním písmem moc společného. Jednak proto, že jednotlivé zápisy do matrik provádělo více osob a každá osoba měla svůj rukopis, a také proto, že se dřív používalo místo klasické latinky i písmo německé. Pro lepší orientaci zde uvádím přehled německého písma.

Pokud by vás zajímalo, jaká významná událost se konala, když se narodil nebo zemřel váš pra-pradědeček, podívejte se na časovou osu, kde jsou zobrazeny nejvýznamnější události českých dějin.

Další informace, se kterými se při hledání v matrikách setkáte, jsou soudní okresy a okresní hejtmanství. Tabulka zobrazuje administrativní rozdělení Čech, Moravy a Slezka v letech 1850 - 1949.

Na závěr uvádím přehled literatury, se kterou se pravděpodobně dříve nebo později při svém bádání setkáte.